Barokní poutní místo na vrchu Kalvárie  (398 m. n. m.) je zdaleka viditelná dominanta Úštěcka. Poskytuje svým návštěvníkům nádherný výhled do celého kraje, na město Úštěk, rybník Chmelař či panorama Českého středohoří v popředí s vrchem Sedlo (726 m. n. m.). Křížová cesta, která k němu vede, začíná na kraji malebné vesničky Ostré u Úštěka. Jednotlivá zastavení tvoří výklenkové kaple z období baroka a klasicismu. Cesta vede na terasu s torzy pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů. Odsud na vrchol stoupá monumentální pískovcové schodiště členěné dvěma podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch. Na vrcholu se nacházejí tři symetricky uspořádané kaple. Boční kaple Nalezení a kaple Povýšení svatého Kříže mají stejný věžovitý tvar se střechami zakončenými lucernou s kupolí. Uprostřed mezi nimi se nachází přízemní, podélná kaple Božího hrobu.

Kalvárie se nachází 3 minuty pěšky od našeho pensionu.